Close

Våre avtalevilkår

DETTE GJELDER NÅR VI LEVERER TIBBER


TIBBER bruker standardvilkårene for strøm slik du finner dem på Forbrukerombudets nettsider - i tillegg til det vi oppsummerer nedenfor.


Ved bestilling gir kunden TIBBER anledning til å:

 • Motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at TIBBER formidler helheten av energikostnader. Kundens kontraktsforhold til nettselskapet forblir uforandret. Fullmakten omfatter også rett til å motta tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner, hvorpå tilgodebeløpet skal formidles til kunden gjennom vanlige, månentlige oppgjør.
 • Hente informasjon fra nettselskapet for registrering av TIBBER som leverandør på ny adresse ved flytting og hente historiske forbruksdata.
 • Gjøre kredittvurdering av kunden.
 • Styre og hente inn informasjon fra eventuelt tilknyttet smarthus-utstyr slik at det gir best besparelse.


PRAKTISKE EVENTUALITETER

 • Kunden vil være direkte part med nettselskapet, selv om TIBBER kan utføre enkelte oppgaver på vegne av kunden, som eksempelvis viderefakturering av nettleie.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp. Kunden kan si opp avtalen via TIBBERs app, e-post eller chat. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.


STRØMPRISEN ER ENKEL OG RETTFERDIG

Strømmen du kjøper gjennom Tibber er uten påslag bortsett fra et fast månedsabonnement på 39 kr. Du får strømprisen og elsertifikatene til det sammen som vi kjøper dem inn for - ingenting mer.

 • Strømpris: innkjøpspris rett fra produsent (følger Spotpris per time)
 • Påslag per kWt på 1,39 øre som dekker lovpålagte elsertifikater
 • 39 kr i fast månedsabonnement


LAGRING AV SOLCELLESTRØM I TIBBER SOLARSET

Om kunden har strømproduksjon fra solceller på eget private hus, kan kunden ta del i community batteriet Tibber Solarset. For hver kWt som kunden produserer mer enn man på samme tidspunkt forbruker kan kunden lagre i Tibber Solarset. For hver kWt som blir lagret i Tibber Solarset blir kunden kompensert med 100 øre per kWt.


HVORDAN VI HÅNDTERER DETTE MED BETALING

 • Leveransen fra TIBBER starter på det tidspunkt som angis i bestillingsprosessen, vanligvis 2 uker etter bestillingstidspunktet. 
 • TIBBER fakturerer en av de første dagene etter ferdig leveransemåned. Dersom TIBBER ikke har mottatt målerverdier fra netteier innen tidspunktet for fakturering, har TIBBER anledning til å estimere basert på tilgjengelig informasjon fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura.
 • Faktura sendes til kunden elektronisk og etterskuddsvis. Fakturering skjer en av de første dagene etter at måneden for leveranse er ferdig.
 • Dersom kunden har oppgitt betalingskort eller annen form for elektronisk og automatisk betaling belastes faktura automatisk.
 • Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.
 • Dersom faktura av nettleie formidles gjennom TIBBER og det forekommer mislighold fra kundens side, kan TIBBER gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet.
 • Dersom kunden ikke betaler TIBBER innen forfallsdato, kan TIBBER eller TIBBERS partner sende varsel om purring via app, e-post eller mobiltelefon. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til purregebyr på kr 70.


DET ER SELVSAGT MULIG Å ANGRE

 • Kunden har 14 dagers angrerett. Kunden informerer TIBBER gjennom chat eller e-post. 


Sist oppdatert: 1. september 2017

Avtale mellom 

KUNDE (deg) og Tibber Norge AS, forkortet til TIBBER

© 2017 Tibber